Sahipsiz hayvanlarla ilgili Danıştay’dan emsal olacak karar

Konya’da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ısırıldığı için kuduz tedavisi gören bir vatandaş, ilçe belediyesine açtığı 3 bin TL’lik manevi tazminatı kazandı. Ancak, Danıştay 8. Dairesi valilik ve büyükşehir belediye başkanlığının da hasım konuma eklenmesi gerektiğini belirterek kararı kanun yararına bozdu. 

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre, avukat Cesim Parlak, “Danıştay bu kararıyla sokak hayvanlarının gerek insanlara verdiği zararlardan gerekse mala verdiği zarardan belediyeler ve valiliklerin sorumlu olacağını açık bir şekilde ortaya koymuştur” dedi.

Konya’da, A.I. isimli vatandaş 16 Kasım 2019 günü saat 12.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Evliya Çelebi Sokakta bulunan Hacıveyis Camii önünde bulunduğu esnada cadde üzerinde bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler tarafından ısırılıp yaralanan A.I. kuduz tedavisi gördü. Daha sonra, bu olayda kusuru olduğunu belirttiği Karatay Belediye Başkanlığı’na 3 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Davayı kabul eden Konya 1. İdare Mahkemesi 29 Eylül 2020 tarihinde verdiği kararında, yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal bir ortam sayılamayacağını belirterek, “Evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulamama ihtimallerinin bulunduğu hususları da dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceğini” belirtti.

Kararda, “Beldedeki insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda davalı idarenin görevlerini gereği gibi yapmadığı ve kusur sorumluluğunun bulunduğu” ifade edildi. Bu nedenlerle davacıya 3 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

BELEDİYE TEMYİZ ETTİ

Bu karar ise davalı idare Karatay Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edildi. Danıştay 8. Dairesi, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti ancak davalı Karatay Belediye Başkanlığı yanında, olayın özelliğine göre müteselsilen sorumluluğu bulunan Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da hasım konumuna eklenmesi gerekirken sadece Karatay Belediye Başkanlığı husumetiyle karar verilmesinin yürürlükteki mevzuata aykırı bir sonucu ifade ettiğini bu nedenle kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar verdi. Kararda, sahipsiz hayvanların, başta köpekler olmak üzere, korunması, bakım ve gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi ve sahiplendirilmeleri, hayvan bakımevlerinin kurutması vb. görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğu belirtildi.

“YERİNDE BİR KARAR”

Avukat Cesim Parlak, “Yerinde verilmiş bir karardır. Danıştay da bu kararına Anayasa’nın 125. maddesini dayanak göstermiştir. Anayasamıza göre idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir.  Vatandaşın sokakta sahipsiz hayvanlara bakmış olması, yiyecek içecek vermiş olması belediyelerin sorumluluğunu kaldırmaz. Belediyeler halka hizmet sunmayı bir yükümlülük olarak üstlendiği kadar sokak hayvanlarına karşı da aynı yükümlülüğü üstlenmek zorundadır” diye konuştu.

Kaynak: Haber Global

Bunları da sevebilirsiniz

Whatsapp İhbar Hattı
Merhaba ;
Nasıl yardımcı olabilirim?