28 Şubat davasında tutuklanan emekli Korgeneral Vural Avar, avukatının talebiyle hastaneye sevk edildi

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşerek cezaevine giren emekli generallerden Orgeneral Çevik Bir ve Orgeneral Çetin Doğan’dan sonra emekli Korgeneral Vural Avar da sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının tespiti için muayene edildi. Avar’ın muayenesi Ankara Mevki Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde yapıldı. Avukat Ümit Kara, Avar ile hükümlü bulunduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki görüşmesi sırasında, sağlık durumunun hastaneye sevk edilmesini gerektirdiğini gözlemledi. Avukat Kara, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, Avar’ın daha önce sağlık kontrolleri ve ilgili resmi kuruluşlara sevki yapılarak, cezaevinde kalmasına engel bir hali olup olmadığının belirlenmesinin talep etti. Dilekçede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası’na yapılan başvurunun, infazın başlaması nedeniyle bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığı şeklinde sonuçlandığını belirtti. 

“TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN HASTANEYE SEVK TALEBİ”

Müvekkili emekli Korgeneral Vural Avar’ın 18 Ağustos’tan itibaren cezaevinde olduğunu belirten Avukat Kara, telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması için hükümlü bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevkini talep etti. Alınacak rapor doğrultusunda, gerekirse resmi sağlık kuruluşunun hükümlü koğuşuna yatırılmasını, bu duruma ilişkin olarak sağlık durumunun fenni ve tıbbi olarak teşhisine yönelik nöroloji ihtisas kliniği bulunan resmi sağlık kuruluşuna sevki için gereğinin yapılmasını istedi.    

“MAHKUMUN HAYATI İÇİN TEHLİKE VARSA”

Emekli generallerle ilgili süreç, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun ‘Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi’ başlıklı 16. Maddesinde düzenleniyor. Madde şöyle; 

Madde 16- (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. (2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmi sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. (3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkumun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkumun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir.”

Kaynak: DHA

Bunları da sevebilirsiniz

Whatsapp İhbar Hattı
Merhaba ;
Nasıl yardımcı olabilirim?